Trafikkulykker drepte 57, så langt i 2010

(Trygg Trafikk:) 57 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de fire første månedene i 2010. I fjor omkom det 55 personer i veitrafikkulykker i samme periode.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
16/05/2010

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i april 2010 er 14. Tallene fra april fordeler seg på seks bilførere, tre bilpassasjerer, en busspassasjer, en motorsyklist, en syklist, en fotgjenger og en ATV-fører. Av de ni omkomne i bil døde fem etter utforkjøring, mens tre omkom i kollisjon med annet kjøretøy. En døde i sammenstøt med tog.

Les artikkelen fra Trygg Trafikk her.

Våre advokater bistår deg med trafikkskadesaken!

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Les også våre andre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater