Landsforeningen for trafikkskadde (LTN) saksøker Staten

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
04/05/2010

(LTN.no) LTN leverte i desember i fjor et gruppesøksmål til Oslo tingrett mot staten, og det er nå bestemt at saken vil få sin behandling i domstolsapparatet. Staten har vedgått at norsk lov i perioden 1994 - fram til den nye loven trådde i kraft den 1.juli 2009, ikke har samsvart med Norges forpliktelser i henhold til EØS-avtalen. Staten vil imidlertid ikke bære ansvaret for den som er skadet før 2001.

LTN har tidligere oppfordret alle som har en uoppgjort sak i det aktuelle tidsrommet, om å melde seg. Påmeldingen skjer via LTN på et eget skjema. En endelig godkjenning av påmeldingen skjer deretter av tingretten. Fristen for registrering som gruppemedlem er satt til den 1.juli i år, men tingretten kan også godkjenne senere påmeldinger.

Våre advokater bistår deg med trafikkskadesaken!

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Les også våre andre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.