MC-ulykker skal studeres

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
08/08/2018

(Statens Vegvesen:) Statens vegvesen og Norsk Motorcykkel Union går nå sammen om en analyse av de alvorligste mc-ulykkene de siste fem årene. Ambisjonen er å gå nærmere inn på materiale fra Vegvesenets ulykkesanalysearbeid. Det er allerede foretatt tilsvarende studier av sykkelulykker og vogntogulykker som det som nå skal gjøres for mc-ulykker.

I alt skal studien om fatte 100 mc-ulykker som endte med dødsfall.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater