Skolevei med fare for trafikkulykker

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/02/2012

(Aftenposten:) Mange foreldre er redde for trafikkulykker når barna ferdes på skoleveien, og har mange steder gått sammen i foreldregrupper for å passe bedre på barna. Flere steder vurderer politiet trafikksituasjonen som så farlig at det ikke er mulig å ha skolepatruljer der.

Politiet påpeker imidlertit at det ofte er foreldrene selv som skaper farlige skoleveier. Mange skal helst kjøre ungen sin helt til døren. Da blir det gjerne kaos, og det kan skape farlige situasjoner.

Våre advokater bistår deg med krav om erstatning etter trafikkulykke!

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Les også våre andre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater