Trafikkulykker i ferietid

Statistisk Sentralbyrå melder om at 30 personer omkom i trafikkulykker i juni måned. I tillegg ble 64 personer hardt skadet. Dette er en nedgang i antallet hardt skadde fra tilsvarende periode i fjor, mens antallet omkomne økte med åtte.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/07/2010

Av de 30 som omkom i juni i år, var det 17 bilførere, 4 bilpassasjerer, 5 motorsyklister, 1 syklist og 3 fotgjengere.

En foreløpig oversikt viser at til sammen 96 personer mistet livet i trafikkulykke første halvår 2010, Dette er samme antall som i de første seks månedene i fjor, men 20 færre enn gjennomsnittet for perioden januar-juni de siste ti årene.

Våre advokater bistår deg med krav om erstatning etter trafikkulykke!

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater