4350 trafikkulykker i rundkjøringer

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
22/07/2014

Tall fra forsikringsbransjen viser at det skjer færre ulykker i rundkjøringene.

Det finnes ikke nøyaktige tall, men bransjen anslår det var 5120 ulykker i 2008, og 4350 ulykker i fjor. Vi snakker altså om en nedgang på mer enn to ulykker daglig.

Årsaken til de mange ulykkene er at mange opplever rundkjøringer som uoversiktlige og at det er mange som ikke kan reglene.

Les artikkelen fra Aftenposten her.

Våre advokater bistår deg med krav om erstatning etter trafikkulykke!

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Les også våre andre artikler om:


Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater