Konstateringstidspunktet ved yrkessykdom

Ved yrkessykdom er det arbeidsgiverens forsikringsselskap når skaden eller sykdommen blir konstatert, som er ansvarlig for å behandle saken og utbetale erstatning etter loven.


For arbeidsulykker er det sjelden problematisk å fastsette konstateringstidspunktet, men det kan være tilfelle ved konstatering av sykdom.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
04/05/2018

Konstateringstidspunktet for en yrkessykdom, anses å være tidspunktet for første legebesøk for de plager som senere viser seg å være knyttet til yrkessykdommen.

Dersom konstateringstidspunktet er uklart, kan det oppstå uenighet om hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig for å behandle saken, og eventuelt foreta erstatningsutbetaling. Saken kan stanse opp mens man som skadelidt blir henvist mellom selskapene. Det er derfor nyttig å vite at det foreligger en avtale mellom selskapene om regulering av yrkesskader og yrkessykdommer hvor det er uklart hvilket forsikringsselskap som har forsikringsdekningen på konstateringstidspunktet.

Avtalen innebærer at man som skadelidt kan kreve at skadebehandlingen overføres til Yrkesskadeforsikringsforeningen, som skal stå for saksbehandlingen, eller eventuelt avklare det ansvarsbetingede konstateringstidspunktet. Avtalen mellom selskapene ble inngått 1. februar 2001, og gjelder for skader meldt etter dette tidspunktet.

For skadelidte er det i prinsippet uten betydning hvilket selskap som er ansvarlig, men for å unngå at saksbehandlingen tar unødvendig lang tid, er det greit å være klar over Yrkesskadeforsikringsforeningens sentrale rolle.

Våre advokater bistår deg i forbindelse med yrkesskade

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Les mer om hvordan forsikringsselskapene vurderer en personskade i vår artikkel om emnet.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade, jfr. vår artikkel om rettshjelpsdekning.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finnfinn

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater