Yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade

Har du blitt påført en sykdom som du relaterer til arbeidet ditt? Det er viktig å være klar over at noen typer sykdommer likestilles med yrkesskade.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

En sykdom kan godkjennes som yrkessykdom dersom den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet, og er en av de sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer. De aktuelle lidelsene betegnes gjerne som listesykdommer. Belastningsbaserte sykdommer som ofte oppstår innenfor helse- og omsorgsarbeid er foreløpig ikke omtalt i forskriften, og vil som utgangspunkt ikke kvalifisere som yrkessykdom.

Ulike typetilfeller av yrkessykdom

Etter forskriften godkjennes sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning. Den vanligste sykdomstypen tilknyttet kjemisk påvirkning er løsemiddelskade på sentralnervesystemet. Slike skader oppstår typisk gjennom innånding av organiske løsemidler i gassform.

Videre følger det av forskriften at allergiske og idiosynkratiske hud- og lungesykdommer kan godkjennes som yrkessykdom. Av yrkesbetingede lungelidelser er astma og KOLS hyppigst forekommende.

Stråleskader kan også godkjennes som yrkessykdom. Eksempler på sykdommer er hornhinnebetennelse og grå stær i forbindelse med ultrafiolett eller infrarød stråling, blodsykdommer, leukemi og enkelte andre kreftformer etter røntgenstråling.

Det følger av forskriften at hørselskader kan godkjennes som yrkessykdom. Larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet omfattes.

Lungesykdommer som skyldes finfordelte stoffer er også en av listesykdommene. Med finfordelte stoffer menes støv.

Vibrasjonsbetingede sykdommer i armer og hender kvalifiserer også for yrkessykdom.

Sykdommer som skyldes endring i barometertrykk kan dessuten aksepteres som yrkessykdom. Slike lidelser kan typisk oppstå i forbindelse med dykking eller flyvning.

Smitteoverførte sykdommer godkjennes som yrkessykdom i visse spesielle arbeidssituasjoner. Det samme gjelder sykdommer som skyldes yrkesrelatert vaksinasjon.

Etter forskriften omfattes også klimasykdommer og epidemiske sykdommer.

Få bistand fra advokat

Oversikten over viser at bestemmelsene rundt yrkessykdomsbegrepet kan være omfattende og komplisert. Vi anbefaler deg å ta kontakt med en av våre spesialiserte advokater som kan bistå deg med yrkessykdomssaken din.

Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkessykdom, jf. vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater