Utredning av hjerneskade

Dersom det er mistanke om hjerneskade etter en ulykke er det viktig at skadelidte gjennomgår en grundig medisinsk utredning. Dette for å kartlegge skadeomfanget og eventuelt hjelpebehov hos skadelidte, som er helt sentralt for å oppnå et korrekt erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater