Særskilt om løfteskader

Dersom du er utsatt for en skade på arbeid, kan du ha krav på erstatning for yrkesskade.

Det finnes imidlertid en rekke kriterier for å oppfylle vilkårene for yrkesskade. Det er ikke alltid tilstrekkelig at skaden har skjedd på arbeid og i arbeidstiden. Hvordan skaden har skjedd, kan være et moment som medfører at skaden ikke godkjennes som yrkesskade.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater