Tredjemannstap

Tre mennesker triller sykler ved siden av et vann. Foto

Tredjemannstap er en betegnelse som brukes når en tredjepart lider et tap som følge av skade på en direkte skadelidt person. Det er vanligvis kun den som er direkte rammet av en ulykke eller skade, som har rett til erstatning. Imidlertid finnes det visse unntak for tredjemannstap som kan føre til at også tapet til en tredjepart kan kreves erstattet.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
31/03/2023

Adekvat årsakssammenheng

For å kunne kreve erstatning for tredjemannstap, er det viktig å være klar over at det må foreligge en adekvat årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen og det oppståtte tapet. Dette betyr at det må være en direkte sammenheng mellom den skadevoldende handlingen og tapet som er påført tredjeparten. Det er også viktig å vurdere den faktiske og økonomiske tilknytningen som skadelidte har til den skadde interessen/tapet.

Vurdering av tredjemannstap

Vurderingen av tredjemannstap må gjøres konkret i hvert enkelt tilfelle. Det er viktig å være oppmerksom på dette og foreta en grundig vurdering av de skjønnsmessige faktorene som er avgjørende for å få tilkjent tredjemannstap. På grunn av kompleksiteten i denne vurderingen, kan det være en fordel å få bistand fra en advokat med erfaring fra slike saker.

Hva gjør våre advokater for deg?

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at den skadelidte skal få den erstatningen de har krav på. I noen tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Forsikringsselskapet som er ansvarlig for å dekke erstatningen, plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Les vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved personskade for mer informasjon.

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får gratis førstekonsultasjon
 • Du får informasjon om gangen i en personskadesak
 • Du får innledende råd og anbefalinger i din sak
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater