Bilansvarsloven § 1: Hva loven gjelder

Bilansvarsloven § 1 sier noe om de ytre rammene for hva loven gjelder. Virkeområdet til loven er sentralt fordi det kan bli avgjørende for om du får erstatning eller ikke. Spørsmålet om loven i det hele tatt kommer til anvendelse er som regel ikke problematisk, og det er vanligvis andre regler som avgjør ditt krav på erstatning. Bilansvarsloven § 4 og § 8 er viktige bestemmelser ved krav om trafikkskadeerstatning.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/07/2020

Hva gjelder loven, jf. bilansvarsloven § 1

Bestemmelsen lyder som følger:

"Denne lova gjeld skadebot for skade som motorvogner gjer på folk eller eige og likeins trygding mot slik skade."

Dette innebærer at loven gjelder både erstatning og forsikring, for slik skade som er beskrevet i bestemmelsen. "Gjer"-kriteriet og vilkåret om "skade" og "motorvogn" er nærmere beskrevet i vår artikkel om bilansvarsloven § 4.

Trafikkskader

Hvert eneste år er det dessverre altfor mange som er involvert i alvorlige trafikkulykker. Statistikken viser at det i årene etter 2010 har omkommet ca. 100–200 personer hvert år, på norske veier. Dette er likevel en kraftig nedgang fra toppen i 1970 på 560 registrerte omkomne.

Bilansvaret og virkeområdet for bilansvarsloven § 1, er derfor svært viktig for mange skadelidte hvert eneste år. Ansvarsforsikring mot skade som beskrevet er lovpålagt. Hvis bileier ikke har tegnet lovpålagt forsikring, har skadelidte muligheten til å henvende seg til Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Bilansvaret er i utgangspunktet objektivt. Du kan lese mer om dette i våre artikler om bilansvarsloven § 4 og bilansvarsloven § 8.

Erstatning etter trafikkulykke

Hvis du er påført en skade som omfattes av bilansvaret kan du ha krav på trafikkskadeerstatning. Du har som hovedregel krav på erstatning for økonomisk tap. I tillegg kan du kreve menerstatning hvis skaden er varig og betydelig. I noen saker er også oppreisningserstatning aktuelt.

Hvis du havner i en trafikkulykke er det viktig å oppsøke lege med en gang, og senest innen noen dager. Du vil da kunne få rask behandling og samtidig dokumentasjon for plagene du eventuelt opplever etter ulykken. I for eksempel saker om nakkesleng, kan dette vise seg å bli viktige bevis i forsikringssaken.

Bistand av advokat ved bilansvarssak

Trafikkulykker kan medføre alvorlig skade, som igjen får stor økonomisk betydning. Det er derfor svært viktig å få riktig erstatning, og det er anbefalt å få bistand av en advokat med erfaring fra personskadesaker.

Våre personskadeadvokater kan bistå i din trafikkskadesak for at du skal få riktig oppgjør. Det ansvarlige forsikringsselskapet skal dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Ta gjerne kontakt med oss i dag, for en uforpliktende samtale om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater