Bilansvarsloven § 5: Skade som ikke dekkes

Har du vært utsatt for en ulykke i forbindelse med bruk av motorkjøretøy, men er usikker på om skaden omfattes av bilansvaret? Det kan i noen tilfeller være vanskelig å vite hvorvidt man er dekket under bilansvaret eller ikke.


Denne artikkelen handler om bilansvarsloven paragraf 5 (bal. § 5).


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/07/2020

Utgangspunktet i bal. § 4

Eier av en motorvogn er pålagt å tegne forsikring til dekning av skade som motorvognen kan volde på personer eller ting. Bal. § 4 fastslår hovedregelen om objektivt erstatningsansvar for motorvognens trafikkforsikringsselskap. Trafikkforsikringsselskapet har da et objektivt ansvar, det vil si ansvar uten hensyn til skyld, for skade som motorvognen "gjer".

Begrensninger knyttet til skadelidte/skadeobjektet, bal. §5

I bal. § 5 er det imidlertid inntatt flere vesentlige begrensninger i dekningsomfanget. I henhold til bilansvarsloven § 5 dekkes ikke skade på motorvognen selv eller varegods i vognen, eller tilhenger, med unntak av vanlige klær og bruksting på turen. Ei heller dekkes skade på hund som går løs. Skade på motorvognen selv vil således kun dekkes ved sammenstøt etter bilansvarsloven § 8, dersom den andre bilen har skylden i ulykken. Av den grunn må man tegne kaskoforsikring dersom man vil sikre seg mot skade på egen motorvogn, og eventuelle andre skader, som ikke dekkes etter bal. § 5.

Det er viktig å være oppmerksom på at begrensningene i bal. § 5 som hovedregel kun gjelder i forhold til eget trafikkforsikringsselskap.

Bistand fra advokat

Regelverket knyttet til bilansvaret, og hva som er dekningsmessig og hva som faller utenfor, er komplisert, og det vil ofte være behov for juridisk bistand for å sikre at de riktige vurderinger blir foretatt. Codex advokat er en av Norges største aktør innen personskadesaker, og våre personskadeadvokater har lang erfaring med håndtering av forsikringsbransjen.

Viktig å vite om dersom du har vært utsatt for en kollisjon:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater