Bilansvarsloven § 3: Motorvogn

Får du en personskade etter trafikkulykke vil du kunne ha krav på erstatning fra bilens forsikringsselskap. En personskade kan påføre deg økonomisk tap i form av utgifter og tapte inntekter, i verste fall resten av livet. Dette kan du kreve erstatning for.

Erstatning etter bilansvarsloven forutsetter at det er tale om "motorvogn", jf. bilansvarsloven § 3.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater