Bilansvarsloven § 3: Motorvogn

Får du en personskade etter trafikkulykke vil du kunne ha krav på erstatning fra bilens forsikringsselskap. En personskade kan påføre deg økonomisk tap i form av utgifter og tapte inntekter, i verste fall resten av livet. Dette kan du kreve erstatning for.


Erstatning etter bilansvarsloven forutsetter at det er tale om "motorvogn", jf. bilansvarsloven § 3.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/07/2020

Nærmere om begrepet motorvogn

Begrepet motorvogn omfatter i hovedsak kjøretøy som drives av motor som er laget for å kjøre på bakken. Motorvogn omfatter ikke skinnegående kjøretøy.

Motorvogn er typisk bil, buss, lastebil, snøscooter, motorsykkel, moped og truck. Det omfatter alle kjøreinnretninger på hjul, meier, belter, valser eller lignende. Det er innretning for transport av folk eller gods. Eller til egentransport, for eksempel stigebiler, løftekraner, lasteapparat, gravemaskiner, veiarbeidsmaskiner, transporttraller, renholdsmaskiner m.v.

Tilhenger og annen vedheng til en motorvogn regnes for å være en del av vognen når det kjøres med vognen eller festet til denne.

En sykkel drevet med elektrisk motor som dens egen fremdriftskraft vil i utgangspunktet falle innenfor loven.

Fly, trikk, trolleybuss og sykkel uten elektrisk motor er ikke motorvogn i lovens forstand.

Erstatning ved trafikkulykke

Saker om erstatning for personskade etter trafikkulykker byr på mange og vanskelige juridiske problemstillinger. Det medisinske skadebildet kan også være komplisert, f.eks. hvis personskaden har medført whiplash/nakkeslengskade.

Viktig å vite om erstatning for personskader etter trafikkulykker:

Hva kan du få erstatning for ved en trafikkskade?

Hva bør du gjøre ved en trafikkskade?

Gangen i en trafikkskadeerstatningssak.

Hva må til for å få trafikkskadeerstatning?

Hvor mye kan du få i trafikkskadeerstatning?

Få bistand ved personskade etter trafikkulykke:

Whiplash/nakkesleng

Bilulykke

Kjedekollisjon

Frontkollisjon

Trailerulykke

Motorsykkelulykke

Mopedulykke

Påkjørsel av fotgjenger

Bussulykke

Togulykke

Kontakt advokat for å få trafikkskadeerstatning

Alle saker om personskade etter trafikkulykke må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år.

En erfaren og dyktig advokat kan bidra til å drive saken fremover, slik at du får riktig erstatning raskere.

Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jf. i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Får du en trafikkskade, vil vi anbefale at du tar kontakt med oss i Personskadeadvokater.no. Vi bistår i alle typer saker med personskade etter trafikkulykker og trafikkskader.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater