• Hovedside>
  • Nyhet>
  • Får 0,- etter nesten-drukning - tross rettskraftig erstatningsdom

Får 0,- etter nesten-drukning - tross rettskraftig erstatningsdom

- Dommen er feil, mener jeg, når vi allerede har en rettskraftig dom som sier at han har krav på erstatning, sier Sagvoldens advokat Jan Arhaug til Dagbladet.

I den rettskraftige Borgarting-dommen fra 2013 står det at «Telenor ASA er etter dette erstatningsansvarlig etter yrkesskadeforsikringsloven for de skader Bjørn Sagvolden ble utsatt for i november 1983».


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
04/09/2017

Årtiers kamp så ut til å være kronet med seier, da Bjørn Sagvolden (58) i 2013 vant fram i Borgarting lagmannsrett.

Dommerne fant Telenor erstatningsansvarlig, etter en nesten-drukning og en skyteepisode som Sagvolden opplevde i 1983. De tok ikke stilling til erstatningsutmålingen, som ble overlatt til senere rettsbehandling.

Nå er seier snudd til tap for den tidligere elitesoldaten. Null i erstatning er den foreløpige fasiten, fra dommerne som fikk oppgaven med erstatningsutmålingen.

Før saken kom så langt, hadde Asker og Bærum tingrett kommet til et helt annet resultat: Der ble Sagvolden tilkjent sju millioner kroner.

Les mer i Dagbladet om yrkesskadesaken.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater