Oppreisning kan fortsatt kreves

Selv om Staten opprinnelig hadde satt en frist til den 31.03.09 for å melde krav om oppreisning etter trafikkulykke, så er fristen forlenget på ubestemt tid. Dette fremkommer av Justisdepartementets nettsider, hvor det fortsatt fremkommer at trafikkskadde kan kreve oppreisning fra Staten for trafikkulykker før den 01.07.2009.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
31/08/2017

Obligatorisk forsikring gjaldt ikke for oppreisning

Muligheten har sin bakgrunn i at den norske bilansvarsloven har regler om obligatorisk trafikkforsikring. Disse påla tidligere ikke eier av motorvogn å tegne forsikring for oppreisning. Dette betydde at forsikringsselskapene ikke utbetalte erstatning for oppreisning til skadelidte etter motorvognulykker. Slik regelen var før 01.07.2009, kunne skadelidte bare rette oppreisningskravet mot skadevolder.

Manglende forsikring for oppreisning i strid med EØS-avtalen

Ifølge en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen 20. juni 2008 var den norske regelen som unntar oppreisningsansvar fra den obligatoriske trafikkforsikringen, i strid med EUs direktiver om motorvognforsikring. Norge er bundet av disse direktivene gjennom EØS-avtalen. EFTA-domstolen uttalte også at det å opprettholde denne regelen utgjør et tilstrekkelig kvalifisert brudd på EØS-retten til å kunne utløse erstatningsansvar for staten.

Staten erkjenner ansvar for oppreisningskrav

Staten legger den rådgivende uttalelsen fra EFTA-domstolen til grunn og erkjenner ansvarsgrunnlag for skadetilfeller inntruffet fra og med 2001. Det tas imidlertid forbehold om at staten vil kunne påberope foreldelse.

Eget skjema til melding av krav om oppreisningserstatning finnes på justisdepartementets hjemmesider.

Nye regler for oppreisning fra og med juli 2009

Reglene for forsikringsordning er nå endret slik at trafikkofre for ulykker etter 01.07.2009 nå kan kreve oppreisningserstatning direkte fra forsikringsselskapene og slipper å forholde seg direkte overfor skadevolder for dette.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater