• Hovedside>
  • Nyhet>
  • Forsvarsskader gir vanskelige personskadeerstatningsoppgjør

Forsvarsskader gir vanskelige personskadeerstatningsoppgjør

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/09/2018

Forsvarets Forum setter søkelyset på forsvarsskader, og de store vanskeligheter som vernepliktige og andre i forsvaret opplever når de får en personskade mens de er i forsvaret. Det er vanskelig å få personskadeerstatning etter en forsvarsskade, selv om helseplagene er konstante.

Ved forsvarsskader er skadene ofte delt inn i tre kategorier:

1. Den typiske arbeidsulykken
2. Den typiske yrkessykdommen
3. Andre skader – en sekkepost

Det er ingen særbestemmelser som gjelder her og som automatisk godkjenner en skade som yrkesskade. Dette er det lovgiver, altså Stortinget, som har lagt opp til, fremheves i Forsvarets Forums artikkel, og som eksempler på skader som ofte blir avvist nevnes ryggplager, forfrysningsskader og psykiske skader.

Les også våre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater