Uførepensjon først etter Lighting Process ved ME?

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
01/09/2017

Lightning Process (LP) er en omdiskutert metoden som har gitt gode resultater for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom eller myalgisk encefalopati (ME) - en komplisert sykdom mange mener det ikke finnes noen kur mot.

Dagens Medisin skriver at ifølge behandlingssteders nettsider skal Lightning Process i løpet av tre dager "lære deg hvordan du skal få tilbake kontrollen over livet ditt og gi deg muligheten til å bryte sykdomsspiralen din, ME, stress eller andre destruktive mønstre (...)".

- Det er en tendens til at NAV-kontorene og fastlegene sier at pasientene må prøve Lightning Process, sier professor Ola Didrik Saugstad. NAV har ingen offisiell holdning til LP, men mener det er rimelig at konsulentene bruker sine erfaringer om metoden.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater