Kraftig redusert ulykkesrisiko for unge i trafikken

Risikoen for at 18- og 19-åringer skal omkomme eller bli alvorlig skadd i trafikken er redusert med over 40 prosent på fire år, opplyser Transportøkonomisk institutt.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
04/09/2017

Instituttets nyeste tall for trafikkrisiko, som gjelder for perioden 2013/14, viser at flere trafikantgrupper har betydelig mindre risiko for trafikkulykker enn i 2009/10. Særlig er risikoen lavere for ungdommer og eldre mennesker.

Tradisjonelt sett er det nettopp disse gruppene som har høyest risiko for trafikkulykker. Fortsatt topper unge personer statistikken, men en reduksjon på drøyt 40 prosent gjør at risikonivået nærmer seg den middelaldrende gruppen.

Transportøkonomisk institutt (TØI) lister opp flere mulige forklaringer på utviklingen. Den norske bilparken blir stadig sikrere, norske ungdommer kan ha blitt mer lovlydige og «skikkelige» enn tidligere, samtidig som data fra reisevaneundersøkelsen tyder på at 18- og 19-åringer kjører mindre bil enn før.

Les mer om redusert ulykkesrisiko for unge i trafikken.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater