• Hovedside>
  • Nyhet>
  • Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) kan bli godkjent som yrkesskade

Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) kan bli godkjent som yrkesskade

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
31/08/2017

Dagens Medisin melder om at psykisk sykdom nå for første gang kan komme med på yrkessykdomslisten - i form av diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Dette kan gjøre livet enklere for soldater som blir skadet i utenlandsoppdrag.

Den nye yrkessykdomslisten er under utarbeidelse og sendes snart til høring. Arbeidet begynte i fjor, da regjeringen oppnevnte et ekspertutvalg for å utrede hvilke sykdommer som bør kunne godkjennes som yrkessykdommer. En av de sykdomsgruppene utvalget foreslår godkjent, er posttraumatisk stress (PTSD).

Blant yrkesgruppene som er utsatt for denne lidelsen, finnes Forsvarets personell i krigsområder. Også politifolk, bistandsarbeidere og ambulansepersonell er yrkesgrupper med risiko for PTSD.

Våre advokater bistår deg i forbindelse med yrkesskade

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater