ØKNING I FORSIKRINGSUTBETALINGER

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/06/2017

Finansnæringens Hovedorganisasjon melder om at det ble utbetalt 7,7 milliarder kroner fra skadeforsikringsselskapene i erstatninger i årets tre første måneder. Det er en økning på hele 15,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Antall meldte skader økte med 4,5 prosent til 320 000.

Det er størst erstatningsøkning for motorvogn. For boligforsikring har det vært en betydelig vekst i erstatninger etter boliginnbrudd. Det har også vært en kraftig erstatningsvekst etter vannskader. Erstatningene innenfor yrkesskade øker også, mens det er reduksjon i reiseforsikrings-erstatningene.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater