Foreldelse ved pasientskadeerstatning?

Logoforeldelse

Krav om pasientskadeerstatning vil være foreldet dersom det ikke meldes i tide.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/02/2022

Hvor lang er foreldelsesfristen?

Den alminnelige fristen for foreldelse av krav er 3 år. Fristen starter å løpe fra det tidspunkt du hadde eller burde hatt tilstrekkelig kunnskap om skaden og den ansvarlige til å fremsette krav.

Det forhold at du ikke kjenner til ordningen med pasientskadeerstatning eller reglene om foreldelse, hindrer dessverre ikke at kravet ditt vurderes som foreldet.

Dersom ditt krav om pasientskadeerstatning gjelder forhold som er mer enn 20 år tilbake i tid vil kravet ditt som hovedregel være foreldet etter den absolutte 20 årsfristen i foreldelsesloven. Denne fristen trer inn selv om du tidligere ikke har vært klar over at du er påført en skade. Fristen etter 20-årsregelen starter å løpe da den skadegjørende handling opphørte.

Det er viktig at du melder ditt krav til Norsk pasientskadeerstatning innen foreldelsesfristene.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Ingrid B
Offisiell samarbeidspartner til Pasientskadeforeningen

"Ingrid Moe Børseth har bistått meg med en pasientskadesak. Hun har vært profesjonell, så vel som menneskelig og forståelsesfull. Nøyaktig, løsningsorientert og svært god på å lytte til meg og forstå saken.
Jeg har kun gode ord å si om Børseth og Codex og er evig takknemlig for jobben hun har gjort for meg."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med NPE.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med NPE, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater