Har du fått avslag på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ?

Dersom du er blitt påført en pasientskade kan du ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. Norsk pasientskadeerstatning er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Norsk pasientskadeerstatning behandler erstatningskrav fra pasienter som er påført en pasientskade.

Når Norsk pasientskadeerstatning har truffet vedtak om at du har krav på erstatning dekkes rimelige og nødvendige advokatutgifter for å finne størrelsen på erstatningen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater