Malignt pleuralt mesoteliom (MPM)

Kreftformen Malignt pleuralt mesoteliom (MPM) har dårlig prognose med en median overlevelse på fire til tolv måneder fra diagnostisering. På bakgrunn av dette utbetaler Yrkessykdomskontoret menerstatning i høyeste gruppe ved diagnostisering (som standard), og uten å innhente spesialisterklæring.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/07/2020

Kreftformen Malignt pleuralt mesoteliom (MPM) har i all hovedsak sammenheng med asbesteksponering på arbeid, slik at årsaksspørsmålet i disse sakene ikke virker å være omtvistet. Yrkesskadeforsikringsselskapet aksepterte yrkessykdomskontoret vedtak om menerstatning i høyeste gruppe, og utbetalte menerstatning på tilsvarende nivå.

Det er viktig å få rask utbetaling av menerstatning i slike saker, da erstatningsposten faller bort ved skadelidtes død.

Les mer om yrkesskader på vår hovedside om yrkesskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater