VG: Seks år etter sin død får Tommy oppfylt sitt siste ønske

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
22/06/2017

Etter legetabbe skulle kreftsyke Tommy Berg få 900.000 kroner i erstatning. Han fikk bare en fjerdedel. Grunn: Staten regnet med at han døde snart uansett.
I statsråd i 12.12.2014 gikk regjeringen inn for et lovenringsforslag som vil oppfylle Tommys aller siste ønske: At Staten ikke lenger kan krympe erstatningen til døende etter feilbehandling.

Les artikkelen "I dag får Tommy oppfylt sitt siste ønske - seks år etter sin død" i sin helhet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater