Erstatning etter påkjørsel?

Blir man påført en personskade, fysisk eller psykisk, etter en påkjørsel har man rett på erstatning fra den ansvarlige bilens ansvarsforsikring.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/08/2018

Man kan ha rett på erstatning både for økonomisk tap og ikke økonomisk. De ulike erstatningspostene som kan være aktuelle er påført og fremtidig inntektstap, påført og fremtidige merutgifter, tapt hjemmearbeidsevne, menerstatning og oppreisning. Erstatning etter påkjørsel fastsettes konkret i hver enkelt sak utfra personskadens konsekvenser for skadelidte.

I en personskadesak må det normalt hentes inn en medisinsk vurdering fra en spesialist, for vurdering av skadelidtes plager. Valg av spesialist kan være av vesentlig betydning for saken. Vi har stor erfaring med å finne frem til dyktige spesialister.

Den ansvarlige motorvognens ansvarsforsikring dekker rimelig og nødvendige utgifter for at en advokat bistår skadelidte med erstatningssaken.

Viktig å vite om erstatning etter påkjørsel:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater