Klage på vedtak fra NPE?

Klagefristen på vedtak fra NPE er tre uker fra du mottar vedtaket. Les mer om klagefrist på vedtak fra NPE.

Ønsker du å klage på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning, lønner det seg å få bistand fra en advokat med lang erfaring innen pasientskadeerstatning. Dette gjelder både ved klage på ansvarsvedtaket, eller klage på erstatningsutmålingen.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater