Alkolås og fartstilpasning kan gi langt færre drepte i trafikken

Nye systemer for førerstøtte kan gi opptil 16 prosent færre drepte og hardt skadede i trafikken, viser ny rapport.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
29/06/2017

– Dersom bilistene hadde gått med på restriktive systemer og tiltak, kunne det ha fått dramatisk effekt på dødstallene i trafikken, sier forskningsleder Alena Høye ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Hun er blant forskerne bak den ferske rapporten "Førerstøttesystemer - Status og potensial for framtiden", hvor de har vurdert effekten av bilsystemene:

  • Automatisk avstandsregulering med automatisk nødbrems
  • Varsling for myke trafikanter med automatisk nødbrems
  • Feltskiftevarsler/kjørefeltholder
  • Automatisk fartstilpasning (ISA)
  • Alkolås/ruslås

Les mer på NRK

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater