Båtulykke med personskade

En båtulykke kan gi alvorlige personskader. Eksempler på dette er hodeskader fordi en får bommen på en havseiler i hodet, klemskader fordi man er mellom båten og bryggen, fingerskader, armskader, skulderskader m.v.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/07/2020

I motsetning til ordningen for motorvogner finnes det ingen obligatorisk forsikring for småbåter. Men mange småbåter av noen størrelse har en frivillig ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret eier eller bruker av båten måtte komme i. Forsikringsselskapene krever i de fleste tilfeller også at det er en slik ansvarsforsikring på plass ved kaskoforsikring av båten.

Blir du påført en skade av en båt som ikke har forsikring, er det eieren av båten som er ansvarlig for skader en båt gjør, eventuelt sammen med den som førte båten da skaden oppsto. Dette følger av Sjøloven § 151.

I motsetning til trafikkulykker må man ved en båtulykke vurdere om handlingen er uaktsom før man kan kreve erstatning fra forsikringsselskapet, båtfører eller båteier.

Våre advokater hjelper deg med erstatningssaken!

Alle personskader, også etter båtulykker, må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en båtulykke med personskade, noen ganger flere år. Etter skadeserstatningsloven skal du som en del av erstatningen få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater