Bakovervendt barnesete er gull ved trafikkulykke

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
08/10/2018

- Likevel er det få som sikrer barnet best

(VG Nett:) Det er bare 36% av norske foreldre som setter barn under fire år i et bakovervendt barnesete når familien skal kjøre bil. Det viser en undersøkelse som er gjort av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring NUF.

En trafikkulykke med et forovervendt sete gjør at barnets hode kastes framover ved kollisjon, noe som gir en stor belastning på nakken. Sitter barnet bakovervendt presses derimot hele overkroppen mot seteryggen, noe som gir langt mindre belastning på nakken og dermed mindre skader.

Våre advokater bistår deg med krav om erstatning etter trafikkulykke!

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Les også våre andre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater