BMW tilbakekaller 5400 biler i Norge

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
08/10/2018

(VG Nett:) BMW tilbakekaller 5400 biler i Norgen på grunn av brannfare. Det er plastdekselet til kabelfestet for den positive batterikabelen i bagasjerommet som må byttes. Det feilmonterte plastdekselet føre til at selvstarteren ikke starter. Med fortsatt belastning vil det kunne utvikles for mye varme i kabelen, og potensielt brann. Det er foreløpig ikke meldt om personskader eller erstatningskrav som en følge av feilen.

Våre advokater bistår deg med krav om erstatning etter trafikkulykke!

Blir du skadet som en følge av teknisk feil i bilen, kan du ha krav på erstatning på lik linje med andre trafikkskadesaker. Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater