Vil ha obligatorisk kjøretest for eldre bilister

Kjøretest for eldre kan bli obligatorisk som en følge av de mange ulykkene eldre bilister forårsaker i trafikken. Advokat Finn Linde Eriksen mener at politiet har for få sanksjonsmuligheter i slike saker, etter at hans klienter - en barnefamilie - ble kjørt ned av en 80-åring.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
13/09/2018

(VG:) Over 10.000 demente er på veiene i Norge. I tillegg kommer seniorsjåførene som lider av annen sykdom, eller famler i trafikken på grunn av skrantende helse. Inntil 30 prosent av Norges 35.000 hjemmeboende demente kjører fortsatt bil, viser et ferskt anslag som ekspertise ved Oslo universitetssykehus har gjort for VG.

Vår advokat i Codex Advokat Oslo AS representerer en barnefamilie som ble påkjørt av en 80 år gammel sjåfør. På høylys dag hadde 80-åringen rundt 154 meter på å oppdage at to biler sto stille i veibanen, og blinket ved en avkjørsel. Likevel kjørte pensjonisten rett i familien, uten å svinge av.

Nå vurderer Helsedirektoratet og Vegdirektoratet utvidet testing av eldres kjøreegenskaper i Norge.

– I tillegg til den vanlige legeundersøkelsen av hjerte, blodtrykk, syn og hørsel - kan det være aktuelt at de eldre utfører en praktisk kjøretest. Det blir også vurdert mer målrettet testing av eldres kognitive funksjon (f.eks. hukommelse, orienteringsevne, logisk tenkeevne), sier seniorrådgiver Arne-Birger Knapskog ved Helsedirektoratet til VG

Våre advokater bistår deg med krav om erstatning etter trafikkulykke!

Blir du skadet som en følge av teknisk feil i bilen, kan du ha krav på erstatning på lik linje med andre trafikkskadesaker. Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater