Vil ha obligatorisk kjøretest for eldre bilister

Kjøretest for eldre kan bli obligatorisk som en følge av de mange ulykkene eldre bilister forårsaker i trafikken. Advokat Finn Linde Eriksen mener at politiet har for få sanksjonsmuligheter i slike saker, etter at hans klienter - en barnefamilie - ble kjørt ned av en 80-åring.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater