Erstatningsoppgjør ved samtidig yrkesskade og trafikkskade

Blir du utsatt for en trafikkskade samtidig som du er på arbeid, faller du i utgangspunktet innenfor både yrkesskadeforsikringen til arbeidsgiver og under bilansvarsforsikringen, enten på egen bil eller forsikringen til skadevolderens bil.


Eksempler på slike situasjoner kan være hvis du som håndverker er på vei fra hovedkontoret og hjem til en kunde hvor oppdraget skal utføres med varebil, og blir påkjørt av en motgående bil, eller du som bussjåfør blir involvert i en trafikkulykke.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/09/2021

De fleste norske forsikringsselskapene har inngått en intern bransjeavtale som regulerer selskapenes ansvar ved samtidig erstatningsplikt. Hovedregelen ved samtidig erstatningsplikt er at forsikringsselskapet som er ansvarlig bilselskap skal utrede og erstatte skadelidtes økonomiske tap.

Denne avtalen begrenser ikke dine rettigheter etter skaden. Som skadelidt skal du i slike tilfeller kunne forholde deg til det forsikringsselskapet du selv vil, og få erstatning under den dekningen som gir best uttelling for deg.

Erstatningsansvaret ved såkalt samtidig dekning kan by på ekstra utfordringer, og det kan være lønnsomt å rådføre seg med advokat i slike tilfeller.

Hvilken erstatningsordning skal du velge?

Erstatningsutmålingen under yrkesskadeforsikringen og under bilansvaret kan slå forskjellig ut. Dette kommer an på hva slags skade du har, inntektsnivået ditt og alderen på skadetidspunktet.

Fremtidige erstatningsposter under yrkesskadeforsikring er til dels standardiserte, og dette kan ha stor betydning for ditt erstatningskrav.

  • Les mer om hvilke erstatningsposter du kan kreve dekket etter en trafikkskade eller yrkesskade.
  • Les mer om trafikkskader på vår hovedside om trafikkskade.
  • Les mer om yrkesskaader på vår hovedside om yrkesskade.