Erstatningsoppgjør ved samtidig yrkesskade og trafikkskade

Blir du utsatt for en trafikkskade samtidig som du er på arbeid, faller du i utgangspunktet innenfor både yrkesskadeforsikringen til arbeidsgiver og under bilansvarsforsikringen, enten på egen bil eller forsikringen til skadevolderens bil.

Eksempler på slike situasjoner kan være hvis du som håndverker er på vei fra hovedkontoret og hjem til en kunde hvor oppdraget skal utføres med varebil, og blir påkjørt av en motgående bil, eller du som bussjåfør blir involvert i en trafikkulykke.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater