Norske bilister kjører saktere enn før

Stadig flere holder fartsgrensen på norske veier. Ingen vet hvorfor. Farten på norske veier går ned. Verken UP, Vegdirektoratet eller forskerne vet hvorfor. Én teori vi har, er at det er blitt flere eldre førere, og at de kjører saktere enn andre, sier Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
12/01/2016

På 50 veier i Norge utfører Statens vegvesen kontinuerlige fartsmålinger. Frem til 2006 var resultatet entydig: Norske bilister kjørte raskere og raskere.

Fartsmålerne står på så nøytrale steder som mulig, og strekninger med køproblemer er valgt bort. Men selv om det blir stadig flere biler på veiene generelt, viser de ferskeste tallene at farten siden 2006 har sunket jevnt og trutt hvert år.

– Farten har gått ned i en årrekke, faktisk. Det er noe nytt, konstaterer Rune Elvik, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Les mer på NRK.

Finn mer informasjon om trafikkskade her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater