Promille – erstatning

Du kan i utgangspunktet kreve full erstatning for ditt økonomiske tap som skyldes en bilulykke. Dersom du hadde promille og var påvirket av alkohol eller andre rusmidler, kan forsikringsselskapet i noen tilfeller kreve avkortning i erstatning. I så tilfelle må de nærmere vilkårene for avkortning på grunn av medvirkning være oppfylt, jf. bilansvarsloven § 7.

Koblingen promille - erstatning kan ha flere betydninger, og noen av dem skal redegjøres for i denne artikkelen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater