Promille: Får du erstatning ved bilulykke?

I Stock 1147883418

Du kan i utgangspunktet kreve full erstatning for ditt økonomiske tap som skyldes en bilulykke. Dersom du hadde promille og var påvirket av alkohol eller andre rusmidler, kan forsikringsselskapet i noen tilfeller kreve avkortning i erstatning. I så tilfelle må de nærmere vilkårene for avkortning på grunn av medvirkning være oppfylt, jf. bilansvarsloven § 7.


Koblingen promille - erstatning kan ha flere betydninger, og noen av dem skal redegjøres for i denne artikkelen.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
17/09/2018

Promille: Får du erstatning?

Trafikkulykker kan få store økonomiske konsekvenser dersom du blir skadet, og det er viktig å få riktig erstatning.

Det har derfor potensielt stor betydning dersom forsikringsselskapet krever avkortning på grunn av promille eller påvirkning av andre rusmidler.

Dersom du blir skadet i en bilulykke kan koblingen mellom promille – erstatning, bli et sentralt tema. Forsikringsselskapet kan nemlig sette ned erstatningen dersom vilkårene for avkortning er oppfylt, jf. bilansvarsloven § 7.

Etter denne bestemmelsen kan forsikringsselskapet sette ned erstatningen hvis du har medvirket til skaden med vilje eller uaktsomt. Dette gjelder imidlertid ikke hvis du bare har liten grad av skyld i ulykken.

Dersom sjåføren hadde promille eller var påvirket av andre rusmidler, vil forsikringsselskapene ofte kreve avkortning.

Hvis du opplever at forsikringsselskapet stiller spørsmål rundt promille eller hevder at du hadde promille da bilulykken inntraff, anbefaler vi at du tar kontakt med en av våre personskadeadvokater for en uforpliktende samtale. Dersom du ble skadet i bilulykken skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat i forbindelse med personskadesaken.

Det kan være greit å få oversikt over reglene om avkortning, men grensedragningene kan være svært kompliserte. Når har du opptrådt uaktsomt, og når har du bare liten grad av skyld?

Dersom du hadde promille vil det som regel kunne fastslås at du har opptrådt uaktsomt. Det er likevel viktig å være klar over at det også kreves årsakssammenheng mellom promillen og ulykken, for at forsikringsselskapet skal kunne kreve avkortning. Dersom ulykken ville inntruffet også uten promillen, vil det vanskelig kunne sies at du har medvirket til ulykken.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Bli kjent med våre trafikkskadeadvokater i dag.

Sitat Nils2

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

  • Ha kontakt med ansvarlig forsikringsselskap
  • Innhente og vurdere dokumentasjon i saken
  • Vurdere årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet
  • Vurdere spesialistvalg
  • Forhandle om erstatningsnivået
  • Vurdere eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Du får gratis førstekonsultasjon
  • Du får informasjon om gangen i en personskadesak
  • Du får innledende råd og anbefalinger i din sak
  • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

"Fikk veldig god hjelp, råd og oppfølging fra Karin Pauline Gjerlaug i min sak 'erstatningsoppgjør etter trafikkulykke'. Anbefaler henne på det sterkeste."

- Klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater