Trygg Trafikk: Hver tredje nordmann kjenner en farlig bilist

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
22/06/2017

På oppdrag fra Trygg Trafikk har Ipsos MMI gjort en undersøkelse om farlige trafikanter i Norge.

Høy alder, sykdom, rusmisbruk og medisinbruk er de fire vanligste grunnene til at nesten 1,4 millioner nordmenn (34 prosent av den voksne befolkningen) sier de kjenner folk som de mener er farlige i trafikken, og ikke burde hatt førerkort.

– Dette er høye tall som myndighetene må ta på alvor, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Vi ser for oss en alderdom som sjåfør

22 prosent sier de regner med at de vil kjøre bil til de er minst 85 år eller eldre. 36 prosent regner med å gi opp førerkortet rundt alderen 80-84 år, mens 32 prosent tror de vil slutte å kjøre en gang i aldersspennet 70 til 79 år.

– Alder er ikke noe problem i seg selv. Men bilkjøring blir risikabelt den dagen du får dårlig syn, lav oppfattelsesevne eller sen reaksjonsevne, forklarer Johansen.

Medisiner i trafikken

Det kjøres rundt 126 000 bilturer hver dag i ruspåvirket tilstand, og av disse skjer ca. 77 000 etter bruk av medisiner som har bivirkningene sløvehet og uoppmerksomeht.

Litt under 1,3 millioner nordmenn har reagert på andres kjøring og bedt dem slutte å kjøre bil.

– Mange av oss kjenner noen som ikke burde hatt førerkort. Å be en person levere inn førerkortet kan være svært vanskelig. Likevel er det et ansvar vi bør ta, understreker Johansen.

Les artikkelen i sin helhet her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater