Loss of license Nordsjøen

For å kunne arbeide i Nordsjøen kreves det at man oppfyller helsekrav og har gyldig helseattest. Oppfyller man ikke de medisinske kravene til helse for å arbeide i Nordsjøen så mister man sin helseattest, og får ikke lenger utføre arbeid i Nordsjøen. Det kan være mange grunner til at man mister sin helseattest. Man kan være utsatt for en arbeidsulykke, en fritidsulykke eller man kan bli rammet av naturlig sykdom. 

En del som arbeider i Nordsjøen har høyere inntekter enn personer som arbeider i tilsvarende stillinger på land. Tap av helseattest og sitt yrke i Nordsjøen vil for mange kunne føre til et stort inntektstap.  Loss of license Nordsjøen, eller lisensforsikring, er en forsikring som skal motvirke de økonomiske konsekvensene det er å miste sin helseattest og sin jobb i Nordsjøen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater