Arbeidsskader er årlig 90.000 i tallet

(Arbeidsmiljo.no:) Det inntreffer årlig 90.000 arbeidsskader på norske arbeidsplasser. Det er Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) som har kommet fram til dette tallet. De melder også om betydelig underrapportering av skader til Arbeidstilsynet.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
06/11/2015

Et stort antall skader medfører sykefravær, og mange av skadene kan unngås ved at kunnskapen om arbeidsmiljøspørsmål bedres hos både arbeidsgivere, vernepersonell og arbeidstakere.

Les blogginnlegg om arbeidsskader (arbeidsmiljosenteret.no).

Våre advokater bistår deg få erstatning etter arbeidsskade!

Alle arbeidsskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Les mer om hvordan forsikringsselskapene vurderer en personskade i vår artikkel om emnet.

Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade.

Les også våre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater