Yrkesskade drepte 42 personer i 2009

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/09/2018

Arbeidstilsynet melder om at i alt 42 personer mistet livet som en følge av yrkesskade i 2009. Tilsvarende tall for 2008 var 51, mens gjennomsnittet de siste ti årene er 43 registrerte dødsfall pr år etter yrkesskade.

Det er registrert flest yrkesskader med døden til følge innen transport og lager og bygge- og anleggsvirksomhet, med henholdsvis 12 og 11 omkomne. I industrien er det registrert åtte dødsfall i 2009. Primærnæringene hadde 7 døde etter yrkesskade i fjor, mot tretten i 2008. 2008 var et år med flere døde enn gjennomsnittet i disse næringene.

En tredjedel av arbeidsskadedødsfallene i 2009 skyldtes trafikkulykker som altså også var yrkesskader. Tretten omkomne i trafikken betyr åtte flere enn i 2008 og tre flere enn i 2007.

Våre advokater bistår deg i forbindelse med yrkesskade

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Denne vurderingen kan i mange tilfeller være kompleks. Å få bistand fra advokat med erfaring fra slike saker kan være en stor fordel.

Det kan ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade.

Les også våre andre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater