Fiskerulykker skal forhindres av nettportal

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/09/2018

(Arbeidsmiljøsenteret:) Fiskerinæringen åpner den 01.10.2010 portalen www.yrkesfisker.no. En fiskebåt kan være en farlig arbeidsplass, og fiskere er utsatte for alvorlige fiskerulykker. Målet med portalen er å bidra til økt bevissthet rundt sikkerhet på yrkesfiskernes arbeidsplass og dermed redusere tallet på arbeidsulykker i fiskerbåtene.

Portalen skal bli en informasjonskilde for både fiskere og arbeidsgivere. Med informasjon som har med sikkerhet å gjøre samlet på ett sted, vil både nye og erfarne fiskere få svar på det de ofte etterspør, men ikke vet hvor de skal finne.

Vi bistår klienter over hele landet.

Er du blitt skadet som fisker ombord på fiskebåt, vil det lønne seg for deg å bruke en advokat som har lang og god erfaring med krav om erstatning etter yrkesskade.

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade.

Les også våre andre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater