Løsemiddelskadet lurt av forsikringsselskapets advokat

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
17/04/2010

www.BT.no: Da løsemiddelskadde Audun Gripsgård oppsøkte motpartens advokatkontor uten egen advokat med seg, fikk han 3000 kroner i hånden, og skrev under på at han ikke ville kreve mer erstatning enn de 300.000 han var tilbudt.

- Jeg ble lurt. Andre med samme type skader har fått mye mer i erstatning enn det jeg skrev under på, sier Audun Gripsgård (55). (Artikkelen: Yrkesskadet lurt av forsikringsselskap)

Våre advokater bistår deg med personskadesaken!

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand , jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved personskade.

Les også våre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater