Traktorulykker blir mindre alvorlige ved påbud om bilbelte

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
23/06/2014

(Arbeidsmiljø.no:) Det er svært mange ulykker og yrkesskader i landbruket. Store maskiner og traktor spesielt er årsaker til mange alvorlige ulykker. For å redusere risikoen for arbeidsrelaterte ulykker og lidelser har Landbruksministeren i et brev til samferdselsministeren og arbeidsministeren bedt om at det må bli påbudt å bruke setebelte i traktor ved kjøring på offentlig vei.

Les artikkel om krav om setebelte (arbeidstilsynet.no)

Våre advokater bistår deg med yrkesskadesaken!

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade.

Les også våre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater