Yrkesskade: Risikoen varierer

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/09/2013

I en ny rapport fra Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og -helse (NOA) kommer det frem at gjennomsnittlig årlig risiko for yrkesskade i norsk arbeidsliv var i overkant av 3 prosent, men varierte betydelig med yrke og næring. Høyest skaderisiko for yrkesskade ble funnet blant håndverkere.

Det finnes i Norge ingen fullstendig oversikt over forekomsten av yrkesskader, pga. underrapportering og skjevrapportering.

Om lag halvparten av yrkesskadene medførte sykefravær, og om lag 25 prosent av de skadde rapporterte større eller mindre grad av funksjonsnedsettelse i jobb og/eller fritid på grunn av yrkesskade. Det vil til enhver tid være ca 20 000 mennesker som har redusert funksjon på jobb og/eller i fritiden som følge av en arbeidsulykke. NOAs rapport synliggjør blant annet skift- og turnusarbeid samt lange arbeidsuker som risikofaktorer.

Arbeidsulykker antas å utgjøre ca 12 prosent av alle ulykker i Norge. I Sverige er det anslått at utgiftene til yrkesskader alene utgjør 2 til 4 prosent av BNP, mens man i Australia har beregnet at de totale kostnadene etter yrkesskader og yrkessykdommer utgjør ca 5,9 prosent av BNP.

Les også våre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater