Psykiske plager etter tjeneste i internasjonale operasjoner før 2010

To hender som leierHva er rettighetene dine dersom du har psykiske plager etter tjeneste i internasjonal operasjon før 2010, dvs. i perioden 1978-2009? Norske soldater har bidratt i internasjonale operasjoner siden 1947. Dessverre er det noen som får psykiske plager etter tjenesten. Heldigvis har det kommet kompensasjonsordninger som gir rett på erstatning.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater