Hvordan får du FN-erstatning?

To menn gir hverandre en klem. Foto

Dersom du blir påført en fysisk eller psykisk skade etter tjenestegjøring i en FN-ledet operasjon kan du ha rett på erstatning fra erstatningsordning som er etablert av FN. I denne artikkelen vil vi gi informasjon om erstatningsordningen opprettet av FN, såkalt «FN-erstatning».


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/11/2021

Hvem kan få FN-erstatning?

FN-erstatning er kun aktuelt for soldater som har deltatt i en FN-ledet operasjon.

Veteraner som har deltatt i operasjoner med FN-mandat, men som ikke er ledet av FN, er ikke omfattet av ordningen.

Er du usikker på om operasjonen du deltok i var ledet av FN? Da kan du ta kontakt med Forsvarsdepartementet og undersøke.

Forsvarsdepartementet har oversikt over alle operasjoner som er omfattet av erstatningsordningen.

Hvilke skader kan gi rett på FN-erstatning?

Erstatningsordningen gjelder for fysiske og psykiske skader og ved dødsfall.

For psykiske plager er det kun diagnosen PTSD som gir rett på erstatning.

Det kreves videre at PTSD har oppstått som følge av konkrete hendelser eller opplevelser.

Det betyr at dersom du er påført en psykisk plager som følge av belastning over tid, så får du ikke erstatning fra FN-ordningen.

Gjelder det noen frist for å søke om FN-erstatning?

Fysiske skader

For fysiske skader er det en søknadsfrist på 4 måneder etter at skaden skjedde.

For fysiske skader så har FN etablert en egen prosedyre som skal sørge for at krav om erstatning og nødvendig dokumentasjon for skaden blir sendt direkte fra operasjonsområdet til FN.

Får du en fysisk skade under en FN ledet operasjon så undersøk med din leder at prosedyrene blir fulgt.

Psykiske plager

For psykiske plager, PTSD, så gjelder det ingen frist for å melde erstatningskrav til FN.

Det betyr at selv om du har deltatt i en FN ledet operasjon for mange år siden, så kan du kreve erstatning under FN-ordningen i dag for PTSD.

Hva kan du få i FN-erstatning?

Hva du har rett på i erstatning under FN-ordningen fastsettes ut ifra hvilken medisinsk invaliditet din skade medfører.

Maksimal erstatningen var per november 2019 77 000,- USD ved 100 % medisinsk invaliditet.

Hvilken medisinsk invaliditet du er påført fastsettes av FN på bakgrunn av American Medical Association’s Guide to Evaluation and Permanent Impairment, 4. utgave.

Dette er et annet system enn invaliditetstabellen som NAV og Statens pensjonskasse bruker.

Under FN-ordningen kan det derfor hende at du får en annen medisinsk invaliditet enn den som du har fått fastsatt i Norge.

Fått erstatning under forsvarsloven § 55?

Erstatning fra FN samordnes med erstatning etter forsvarsloven § 55.

Det betyr at du ikke kan få erstatning for samme skade to ganger.

Dersom du alt har fått FN-erstatning før du innvilges erstatning etter forsvarsloven § 55, vil erstatningen etter forsvarsloven § 55 bli redusert tilsvarende det du har fått utbetalt i FN-erstatningen.

Hvordan går du frem for å søke om FN-erstatning?

Søknaden må sendes til FN via norske myndigheter.

Det er Forsvarsdepartementet som tar imot søknader og sender søknadene til FN.

På Forsvaret og Forsvarsdepartementets sider finner du informasjon om hvor søknaden skal sendes og hvilken informasjon som må gis.

Hvor lang tid bruker FN på å behandle din søknad?

FN opplyser i sine retningslinjer, at de tar sikte på å behandle erstatningskrav innen 90 dager.

Forsvarsdepartementet opplyser imidlertid at de antar at behandlingstiden er betraktelig lenger enn 90 dager, basert på den informasjonen de har.

Dekkes utgifter til advokat?

Dessverre dekkes ikke utgifter for juridisk bistand for å fremme erstatningskrav til FN.

Hva gjør advokaten for deg?

Vi i Codex advokat er spesialiserte på erstatningsrett ved personskader og har lang erfaring med saker som gjelder skade etter tjeneste i internasjonal operasjon.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi ser nærmere på din sak og hjelper deg med å sende en søknad om FN-erstatning til Forsvarsdepartementet.

Vi hjelper deg blant annet med:

 • Å melde krav til Forsvarsdepartementet
 • Hente inn de opplysninger og dokumentasjon som må sendes til Forsvarsdepartementet
 • Vurdere om du også kan ha rett på erstatning fra norske erstatningsordninger

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Natalie

"Mottok uvurderlig hjelp/oppfølging vedr min yrkesskadesak av Karin Pauline Gjerlaug. I forhold til opprinnelige tilbud fra forsikringsselskapet, mestret hun å øke oppgjøret med over 100%

Igjen tusen takk til Advokat Gjerlaug for avgjørende innsats."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.

 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.

 • Du får innledende råd og anbefalinger.

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.

 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.

 • Du når oss over hele landet og i utlandet.

 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.

 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.

 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.

 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.

 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.

 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.

 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater