Yrkesskadeforsikringsforeningen

Dersom du har vært utsatt for en arbeidsulykke eller er blitt påført en yrkessykdom, og din arbeidsgiver ikke har lovpålagt yrkesskadeforsikring, kan du søke hjelp hos Yrkesskadeforsikringsforeningen. Yrkesskadeforsikringsforeningen har som oppgave å behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere.