Aksept av risiko

I Norsk erstatningsrett har skadelidtes sin kunnskap om risikoen for skade betydning for skadevolderes erstatningsansvar. I juridisk litteratur blir det diskutert om læren om aksept av risiko er en selvstendig fritaksgrunn for erstatningsansvar eller om læren om aksept av risiko bare er et element i andre erstatningsrettslige vurderinger, som om skadelidte har medvirket til skaden eller om ansvaret bør lempes.

Læren om aksept av risiko brukes ikke så ofte, men på noen områder står den sterkt. Læren om aksept av risiko har blant annet en særlig plass som fritaksgrunn for erstatningsansvar innenfor idrett og fritidsskader.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater