Skade etter tannlegebehandling?

Logotannlege

De fleste personer går til årlig kontroll hos tannlegen, men det hender at mer inngripende tannbehandling også forekommer. Hvilke muligheter har man dersom det oppstår skader ved tannlegebehandling?


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/02/2022

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Dersom du er påført en skade ved tannlegebehandling, kan du søke om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.


Erstatning etter en skade påført under behandling, undersøkelse eller diagnostisering, betinger i utgangspunktet at det foreligger en svikt i behandlingen. Dette betyr at skaden din må være påført ved en feilbehandling.

De typiske pasientskadesakene ved tannlegebehandling er nerveskader. Dette kan blant annet bli påført ved trekking av tenner eller ved feil bruk av bedøvelsessprøyter. Nerveskader kan medføre store smerter og nedsatt livskvalitet, og har ofte store konsekvenser både privat og på arbeid.

Etter at du har sendt inn søknad om erstatning, vil Norsk pasientskadeerstatning (NPE) først ta stilling til om det foreligger svikt i behandlingen. Dersom dette er tilfellet, vil NPE fatte et vedtak på hvor mye du har krav på i erstatning.

ⓘ 
Skade oppstått i tilknytning til tannlegebehandling kan utgjøre en pasientskade.

Rollen til advokaten er å bistå deg både i tilknytning til å søke NPE om å få godkjent en skade etter tannlegebehandling som pasientskade og med den konkrete erstatningsutmålingen.

Du kan søke om erstatning for følgende:

Ménerstatning

 • Utgifter
 • Hjemmearbeidstap
 • Inntektstap

Alle har rett til å la seg bistå av advokat i pasientskadesaker, og dersom du har fått et vedtak på at du har krav på erstatning vil også det offentlige dekke advokatutgiftene med arbeidet i forbindelse med utmåling og beregning av tapet ditt.

En erfaren advokat kan bistå deg med å få frem de viktige detaljene, og slik belyse saken på best mulig måte. Dersom du er utsatt for en pasientskade etter tannlegebehandling, anbefaler vi at du tar kontakt med Codex Advokat Oslo AS som har spesialisering innenfor området.

Hva gjør vi for deg?

Erstatningskrav etter pasientskadeloven byr ofte på kompliserte vurderinger. Personskadeadvokatene i Codex Advokat Oslo AS er spesialister på erstatningskrav ved pasientskader, yrkesskader og trafikkskader mm, og har lang erfaring på området.

Vurderinger av skader oppstått i tilknytning til tannbehandling kan by på særskilte problemer.

Eksempelvis kan du trenge hjelp med å klargjøre følgende punkter:

 • Om skaden din omfattes av pasientskadeloven.
 • Om skaden din er en pasientskade.
 • Hvor mye du kan kreve i erstatning.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Nils2
Pasientskadeforeningen banner. Foto

"Ingrid Moe Børseth har bistått meg med en pasientskadesak. Hun har vært profesjonell, så vel som menneskelig og forståelsesfull, nøyaktig, løsningsorientert og svært god på å lytte til meg og forstå saken.
Jeg har kun gode ord å si om Børseth og Codex og er evig takknemlig for jobben hun har gjort for meg."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med NPE.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med NPE, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater