Har du krav på pasientskadeerstatning etter vaksine?

Utvikling av vaksiner har spilt en helt avgjørende rolle for å få kontroll på en rekke sykdommer. Norge har derfor utviklet et omfattende vaksineprogram som det er et uttalt mål at så mange som mulig deltar i. Dessverre, er det slik at noen få av oss kan bli svært syke av vaksiner. Dersom det har skjedd deg, har du krav på pasientskadeerstatning.

I denne artikkelen får du svarene på det du lurer på om erstatning etter vaksineskade.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater