Erstatning etter bussulykke?

Blir man påført en personskade ved en bussulykke kan livet bli snudd på hodet. Blir man skadet etter en bussulykke har man imidlertid rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til bussen. Man kan ha rett på erstatning etter bussulykke dersom man blir skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
10/09/2018

Blir man skadet ved en bussulykke kan man ha rett på erstatning for både økonomisk og ikke økonomisk tap. Erstatningspostene man kan få erstatning for er påført og fremtidig inntektstap, påført og fremtidige merutgifter, tapt hjemmearbeidsevne, menerstatning og noen ganger også oppreisning.

Bussens ansvarsforsikring dekker også rimelig og nødvendige utgifter for at en advokat bistår skadelidte med erstatningssaken.

Viktig å vite om personskadeerstatning etter trafikkulykke:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater