Erstatning etter bussulykke?

Blir man påført en personskade ved en bussulykke kan livet bli snudd på hodet. Blir man skadet etter en bussulykke har man imidlertid rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til bussen. Man kan ha rett på erstatning etter bussulykke dersom man blir skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater